Ann-Marie Johansson (S)

Kontaktinformation

E-post:
ann-marie.johansson@regionjh.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
Coompanion Kooperativ utveckling i Jämtlands län Ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
FOU-rådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner Ersättare 2019-01-01 - 2019-10-01
Inera AB Ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Inera AB Ägarråd Ersättare för ombud 2019-01-01 - 2020-12-01
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg Ersättare 2019-04-01 - 2023-03-31
Krisledningsnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Nationell samverkgrupp för utv och insyn av Rett Center Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Norrlandstingens regionförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Transitio Ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
ZÖ-gruppen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31