Ann-Marie Johansson (S)

Kontaktinformation

E-post:
ann-marie.johansson@regionjh.se

Uppdrag (16 st)

OrganisationUppdragPeriod
Almi Företagspartner Mitt AB Ombud 2015-01-01 - 2018-12-31
Coompanion Kooperativ utveckling i Jämtlands län Ombud 2015-11-26 - 2018-12-31
FOU-rådet Ordförande 2015-12-09 - 2018-12-31
Inera AB Ombud 2015-12-09 - 2019-12-31
Inera AB Ägarråd Ombud 2017-02-14 - 2018-12-31
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg Ledamot 2016-01-01 - 2019-04-01
Krisledningsnämnd Ordförande 2015-12-01 - 2018-12-31
Landstingsbostäder i Jämtland AB Ombud 2015-11-26 - 2019-12-31
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Norrlandstingens regionförbund Ledamot 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen Ordförande 2015-12-01 - 2018-12-31
Social vård och omsorgsgrupp Ledamot 2015-12-09 - 2018-12-31
Transitio Ombud 2015-11-26 - 2018-12-31
Utskottet för ekonomi Ordförande 2015-12-01 - 2018-12-31
ZÖ-gruppen Ledamot 2015-12-09 - 2018-12-31