Anders Frimert (S)

Kontaktinformation

E-post:
anders.frimert@regionjh.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Almi Företagspartner Mitt AB Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-12-01 - 2018-12-31
Länstrafiken i Jämtlands län AB Ledamot 2015-01-01 - 2019-12-31
Peak Region Science Park AB Ombud 2015-11-26 - 2018-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2015-01-01 - 2018-10-14
Stiftelsen Zenit Ledamot 2015-12-09 - 2018-12-31