Bernt Söderman (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-592 53 00 (mobil)

E-post:
bernt.soderman@telia.com
bernt.soderman@regionjh.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Almi Företagspartner Mitt AB Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionens revisorer Vice ordförande 2019-01-01 - 2023-03-17