Emanuel Sandberg (KD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Naboer AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31