Jenny Persson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
jenny.persson@regionjh.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Almi Företagspartner Mitt AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Coompanion Kooperativ utveckling i Jämtlands län Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Föreningsarkivet Jämtland Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Nordens gröna bälte Ersättare 2019-03-28 - 2020-12-31
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14