Bengt Bergqvist (S)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.bergqvist@regionjh.se

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gemensam nämnd för närvård i Frostvikenområdet Ledamot 2015-12-01 - 2018-12-31
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner Ordförande 2018-04-01 - 2018-12-31
Gemensamma nämnden upphandling sjukvårdsprodukter Ordförande 2015-12-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2015-12-01 - 2018-12-31
Landstingsbostäder i Jämtland AB Ordförande 2015-11-26 - 2019-12-31
Norrlandstingens regionförbund Ersättare 2015-12-01 - 2018-12-31
Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd Ersättare 2015-11-26 - 2018-12-31
Region Jämtland Härjedalens Tillgänglighetsrådet Ledamot 2015-12-09 - 2018-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen 3:e vice ordförande 2015-12-01 - 2018-12-31
Utskottet för ekonomi Ersättare 2015-12-01 - 2018-12-31
Utskottet för personal Ordförande 2015-12-01 - 2018-12-31
Valgamaa-Jämtlands län ekonomisk förening Ombud 2015-01-01 - 2018-12-31
ZÖ-gruppen Ledamot 2015-12-09 - 2018-12-31