Mats Gärd (C)

Kontaktinformation

Telefon:
072-500 76 58 (arbete)

E-post:
mats.gard@regionjh.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Jämtland-Härjedalen Turism Nominerad ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg Ledamot 2019-04-01 - 2023-03-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen Ordförande 2019-02-14 - 2022-12-31
Samordningsförbundet i Jämtlands län Representanter 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Jamtli Representanter 2019-06-20 - 2022-12-31
Valberedningen Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14