Utskott (5 st)

Har redovisas de av regionfullmäktige utsedda utskotten.

Namn
Arbetsutskottet (RUN)
Utskottet för ekonomi
Utskottet för hälso och sjukvård
Utskottet för infrastruktur (RUN)
Utskottet för personal