Samverkansorgan (7 st)

Samverkan mellan kommuner, näringsliv och regioner inom t.ex. hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, klimat och folkhälsa.

Namn
Kulturpolitisk samverkansgrupp (Kultur Z)
ZÖ-gruppen
Nätverk för barnkonventionen i Jämtlands län
Folkhälsonätverket
Klimatråd i Jämtlands län, styrgrupp
Social vård och omsorgsgrupp
North Sweden European Office, ägarråd