Bolag (11 st)

Regionen har intresse i ett antal bolag. Regionfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här redovisas Region Jämtland Härjedalens förtroendevalda i regionens bolag.

Namn
Almi Företagspartner Mitt AB
Landstingsbostäder i Jämtland AB
Naboer AB
Norrtåg AB
Länstrafiken i Jämtlands län AB
Vattenbrukscentrum Norr AB
Inera AB
Inera AB Ägarråd
Peak Region AB
Torsta AB
Transitio