Övrigt (10 st)

Här redovisas ett urval av olika uppdrag.

Namn
AER:s Generalförsamling
Förvaltningsrätten, fastighetstaxeringsmål
Förvaltningsrätten i Härnösand, övriga mål
Hovrätten för Nedre Norrland
Kammarrätten i Sundsvall
Viltförvaltningsdelegationen
Övervakningsnämnden i Ösd för Jämtl län
Europaforum Norra Sverige
Nordens gröna bälte
Mid Sweden European Office Ägarråd