Övrigt (14 st)

Här redovisas ett urval av olika uppdrag.

Namn
AER:s Generalförsamling
Förvaltningsrätten, fastighetstaxeringsmål
Förvaltningsrätten i Härnösand, övriga mål
Hovrätten för Nedre Norrland
Kammarrätten i Sundsvall
Viltförvaltningsdelegationen
Övervakningsnämnden i Ösd för Jämtl län
Europaforum Norra Sverige
Nationell samverkgrupp för utv och insyn av Rett Center
Nordens gröna bälte
Mid Sweden European Office Ägarråd
Partnerskapet Atlantbanan
European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning
Environmental Conference of the Regions of Europe