Råd (5 st)

Här redovisas de av regionstyrelsen utsedda förtroendevalda i regionens olika råd. I dessa råd finns även representanter från berörda organisationer. Dessa redovisas dock inte här då de inte är förtroendevalda.

Namn
Flygrådet
FOU-rådet
Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd
Region Jämtland Härjedalens Tillgänglighetsrådet
Folkhälsoråd