Kommunalförbund (4 st)

Region Jämtland Härjedalens medlemskap i kommunalförbund.

Namn
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans
Norrlandstingens regionförbund
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Samordningsförbundet i Jämtlands län