Nämnder och styrelser

Här visas regionfullmäktige och de av regionfullmäktige utsedda nämnder och styrelser i Region Jämtland Härjedalen.

Utskott

Har redovisas de av regionfullmäktige utsedda utskotten.

Föreningar, stiftelser och kommittéer

Samverkansorgan

Samverkan mellan kommuner, näringsliv och regioner inom t.ex. hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, klimat och folkhälsa.

Råd

Här redovisas de av regionstyrelsen utsedda förtroendevalda i regionens olika råd. I dessa råd finns även representanter från berörda organisationer. Dessa redovisas dock inte här då de inte är förtroendevalda.

Kommunalförbund

Region Jämtland Härjedalens medlemskap i kommunalförbund.

Bolag

Regionen har intresse i ett antal bolag. Regionfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här redovisas Region Jämtland Härjedalens förtroendevalda i regionens bolag.

Övrigt

Här redovisas ett urval av olika uppdrag.

Ovan är ett urval,

Övriga

Partier