Förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen

Här redovisas de förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalens nämnder, styrelse och bolag m.m. Sök på förtroendevalds namn, en specifik nämnd eller parti och hitta kontaktuppgifter till de förtroendevalda eller se vilka uppdrag de har.

Nämnder och styrelser

Här visas regionfullmäktige och de av regionfullmäktige utsedda nämnder och styrelser i Region Jämtland Härjedalen.

Utskott

Har redovisas de av regionfullmäktige utsedda utskotten.

Föreningar, stiftelser och kommittéer

Ovan är ett urval, se samtliga 12 föreningar, stiftelser och kommittéer.

Samverkansorgan

Samverkan mellan kommuner, näringsliv och regioner inom t.ex. hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, klimat och folkhälsa.

Råd

Här redovisas de av regionstyrelsen utsedda förtroendevalda i regionens olika råd. I dessa råd finns även representanter från berörda organisationer. Dessa redovisas dock inte här då de inte är förtroendevalda.

Kommunalförbund

Region Jämtland Härjedalens medlemskap i kommunalförbund.

Bolag

Regionen har intresse i ett antal bolag. Regionfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här redovisas Region Jämtland Härjedalens förtroendevalda i regionens bolag.

Övrigt

Här redovisas ett urval av olika uppdrag.

Ovan är ett urval, se samtliga 14 övrigt.

Övriga

Partier